หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2564
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2564

admin tsmi
2021-09-30 11:00:23


วันอังคารที่ 28  กันยายน  2564  เวลา 13.30 น. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร37)  และระบบออนไลน์  Zoom Meeting

www.cim.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th